Mug Gelas Tile

Spesifikasi :
tinggi  : 9.3 cm
da/db : 8 cm

Mug Kantor

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug Full Color

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug MADA

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug Souvenir

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug Sablon Bola

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug Blue

Spesifikasi :
tinggi = 8.5 cm
diameter atas = 8 cm

Mug Love Aston

Spesifikasi :
diameter atas : 8.5 cm
tinggi : 9.2 cm
diameter bawah : 8.5 cm