Mug Hitam

Spesifikasi   :
da & db  : 8,5 cm
tinggi : 8 cm