Yakult Gelas 212

Spesifikasi gelas  :
tinggi = 12cm
da = 7 cm
db = 6 cm

Termos Kaktus

Spesifikasi  :
tinggi = 19,5 cm
diameter = 6,5 cm

Botol Sixoup

Spesifikasi uk   :
tinggi = 19  cm
lebar = 5 cm

Goodie Bag

Spesifikasi gelas  :
tinggi = 30 cm
lebar = 23,5 cm

Tempat Tisu Imitasi

Spesifikasi gelas  :
panjang = 24 cm
lebar = 16 cm

Detail »